ESP | CAT | ENG

Cada professional del nostre equip en interacció amb la resta, desenvolupa la seva feina en funció de les necessitats del producte i les seves característiques. Una estructura de treball clara, sense fissures, però flexible, que s’allunya totalment de les postures encotillades i anacròniques que redueixen la llibertat i l’espontanïetat.